Bestilling av service via e-post
NB! Alle felt må fylles ut!
Kundeopplysninger  
* Kunde/firma:
* Kontaktperson:
* Telefon:
* E-post:
Opplysninger om maskin
* Maskin type:
* Maskin nr.:
* Maskinens plassering:
Gate, gate nr., by, etasje, etc.
   
* Beskrivelse av feil: NB! Viktig at feil beskrives så nøyaktig som mulig!